Supervisionstermine

Supervisionstermine 2018 (18:00 – 20:00 Uhr)

Stationär, St. Hedwig Seniorenheim, Hedwigstr. 2

Di, 09. Januar 2018,
Di, 06. Februar 2018
Di, 06. März 2018
Di, 10. April 2018
Di, 08. Mai 2018
Di, 05. Juni 2018
Di, 03. Juli 2018
Di, 04. September 2018
Di, 09. Oktober 2018 (geändert: Beginn 17:00 Uhr!)
Di, 06. November 2018 (geändert: Beginn 17:00 Uhr!)

Ambulante Supervisionstermine, Gemeindehaus Florastr. 119
Supervisor : Hermann Josef Weßels

Mo, 19. Februar 2018
Mo, 28. Mai 2018
Mo, 15. Oktober 2018

Ambulante Gesprächsabende, Gemeindehaus Florastr. 119

Mo, 22. Januar 2018
Mo, 19. März 2018
Mo, 16. April 2018
Mo, 25. Juni 2018
Mo, 23. Juli 2018
Mo, 17. September 2018
Mo, 19. November 2018